§.1 Postanowienia Ogólne

 

Administratorem danych klientów oraz innych osób korzystających ze strony sklepu internetowego Lampa-lampy.pl jest firma Quelo Artur Pierzchalski z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Kleeberga 9/123 o numerach NIP: 5562518644 oraz REGON: 340200945. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) rozpoznawalny jako zaufany w większości przeglądarek internetowych oraz na  urządzeniach mobilnych.

Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

 

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w sklepie Lampa-lampy.pl to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

 

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych do przesyłania newslettera.

 

Administrator, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926) i RODO, może przekazać dane swoich Klientów, wyłącznie za ich wcześniejszą zgodą, w celach poprawnej obsługi zapytań i procesu realizacji zamówień, kwestiach roszczeniowych z tytułu prowadzonej działalności, podmiotom: 

a. świadczącym usługi spedytorskie i pocztowe:

- firmie kurierskiej DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa,

- firmie kurierskiej DHL Parcel Polska sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa,

- firmie kurierskiej FedEx Express Polska sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,

- firmie kurierskiej Geis Parcel PL sp. z o.o., Sosnowiec – Pieńki 7, 95-010 Kielce,

- Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-94 Warszawa.

 

b. producentom oraz dostawcą produktów oferowanych w sklepie:

- firmie Torino Holding S.A., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań,

- firmie Elstead Lighting sp. z o.o., ul. Sportowa 12, 32-083 Balice,

- firmie Wielobranżowy Handel Hurtowo Detaliczny Morax, ul. Włókiennicza 31, 84-230 Rumia,

- firmie Auhilon Deco Lighting sp. z o.o., Domaniew 70, 05-840 Brwinów,

- firmie Evolution Home, ul. Świerczewskiego 43, 66-200 Świebodzin,

- firmie Zuma Line sp. z o.o., ul. Zajączka 9, 40-050 Katowice,

- firmie Norlys sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 7, 33-300 Nowy Sącz,

- firmie Original BTC Poland, ul. Towarowa 21/7, 84-230 Rumia.

 

c. operatorom systemów płatności:

- firmie PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

- firmie PayPal Polska Sp z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,

- firmie Krajowy Integrator Płatności S.A. (tpay.pl), ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań,

- firmie DialCom24 sp. z o.o. (przelewy24.pl), ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

 

d. firmom pośredniczącym w sprzedaży:

- Grupie Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

- Ceneo Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

 

Dane osobowe przetwarzane są:

- zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

- zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

- w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

- w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.

 

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: a.pierzchalski@quelo.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§3. Pliki cookies

 

Witryna www.Lampa-lampy.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Quelo Artur Pierzchalski w celu optymalizacji działań.

 

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.